Zawieszenie rejestracji

Dziękujemy za aplikację do Projektu „Strefa RozwoYou 2”.

Pula środków przeznaczonych na tę turę naboru wniosków została wyczerpana.

O kolejnym naborze będziemy informować na stronie www.strefarozwoju.lodz.pl